Niezapominajki

Kartka świąteczna z pozytywką ;-)


Pewnie każdy pamięta (to taki żarcik), gdy pod koniec lat osiemdziesiątych coraz częściej zaczęły atakować nas wirusy komputerowe. Jednym z nich był wirus Vienna.

Zainspirowany grafiką ASCII pochodzącą z tego wirusa postanowiłem napisać program, który mógłby zostać wysłany do wszystkich użytkowników amatorskiej sieci Packet Radio jako życzenia świąteczne. To miała być taka kartka świąteczna z pozytywką.

Na melodię dla pozytywki wybrałem znaną powszechnie kolędę "Cicha noc". Wcześniej policzyłem częstotliwości dźwięków i wartości wpisywane do rejestru układu 8253, który m. in. sterował głośniczkiem w komputerach IBM PC XT/AT.
A oto treść programu w języku Turbo Assemblera: ;------------------------------------------------------------------
 ; Program napisany z okazji Swiat Bozego Narodzenia A.D. 1993
 ;
 ; Skompilowac Turbo_Assemblerem f-my Borland.
 ;
 ; Autor programu: Jacek Porembiński
 ;------------------------------------------------------------------

    MODEL TINY
    .CODE
    ORG 100H

 start:

     mov  ax,cs       ; Ustaw poprawna wartosc rejestru DS
     mov  ds,ax       ; (potrzebne tylko wtedy, gdy program
                  ; ma byc w postaci .EXE).

     mov  ax,07h      ; Ustaw tryb tekstowy - mono.
     int  10h        ;
                  ; A teraz wyswietlimy obrazek na ekranie...
     mov  ah,09h      ; DO AH numer funkcji wyswietlania tekstu.
     mov  dx,offset PIC   ; Do DX adres poczatku bufora tekstu.
     int  21h        ; Wywolanie przerwania uslugowego DOS-u

 ;-------------------------------------
 ; Rozpoczecie grania koledy
 ; W DX wartosc licznika odpowiadajaca
 ; czestotliwosci odpowiedniej nuty
 ; do zagrania, w BX czas brzmienia.
 ;-------------------------------------
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,12h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,12h
     call  PLAY

 ;---------------------------------------

     mov  dx,07F0h     ; D2
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,07F0h     ; D2
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0990h     ; H1
     mov  bx,12h
     call  PLAY
     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,12h
     call  PLAY

 ;------------------------------------

     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0990h     ; H1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,06h
     call  PLAY

 ;------------------------------------

     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0990h     ; H1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,0A98h     ; A1
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,06h
     call  PLAY

 ;-------------------------------------

     mov  dx,07F0h     ; D2
     mov  bx,0Bh
     call  PLAY
     mov  dx,10h      ;
     mov  bx,01h
     call  PLAY
     mov  dx,07F0h     ; D2
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,06ACh     ; F2
     mov  bx,09h
     call  PLAY
     mov  dx,07F0h     ; D2
     mov  bx,03h
     call  PLAY
     mov  dx,0990h     ; H1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,12h
     call  PLAY
     mov  dx,0712h     ; E2
     mov  bx,12h
     call  PLAY

 ;-------------------------------------

     mov  dx,08E8h     ; C2
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0E24h     ; E1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0BE4h     ; G1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0D59h     ; F1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,0FDFh     ; D1
     mov  bx,06h
     call  PLAY
     mov  dx,11D1h     ; C1
     mov  bx,24h
     call  PLAY

 ;-------------------------------------

     mov  ah,4Ch      ; Powrot do DOS-u.
     int  21h

 ;-------------------------------------

 impulsy dw   00h        ; Komorka pamieci do przechowywania
                  ; wartosci odliczonych impulsow
                  ; zegarowych (co ok. 55 milisek.).

 ;---------------------------------------------------------------------------

 PLAY PROC NEAR      ; Procedura grania nut

     mov  al,0B6h  ; Informacja, ze bedzie ustawiana wartosc licznika.
     out  43h,al   ; Wyslanie do portu.
     mov  ax,dx   ; Wartosc licznika z DX do akumulatora.
     out  42h,al   ; Wyslij do portu mniej znaczacy bajt licznika.
     mov  al,ah
     out  42h,al   ; i bardziej znaczacy bajt licznika.

              ; Zegar 8253 jest juz zaprogramowany na czestotliwosc
              ; odpowiadajaca danej wartosci licznika, czyli odp. nute.
              ; Teraz trzeba wlaczyc dzwiek.

     in   al,61h   ; Pobranie stanu generatora.
     or   al,3    ; Uruchomienie dzwieku - bity 0 i 1 = 1
     out  61h,al   ; Wyslanie do portu.

 ;--------------------------------------------------------------------
 ; Odliczenie czasu (wartosc z rejestru BX razy 55 milisekund.)
 ;--------------------------------------------------------------------
     push  cx     ; Przechowaj CX i DX na stosie.
     push  dx
     mov  cx,bx   ; Dlugosc interwalu.

 duza_petla:
     push  cx     ; Przechowanie licznika duzej petli.
     xor  ah,ah
     int  1Ah    ; Pobranie liczby impulsow zegara:
              ; w CX:DX - liczba impulsow zegara.
     mov  impulsy,dx ; Przechowanie mniej znaczacej czesci.

 mala_petla:
     xor  ah,ah
     int  1Ah
     cmp  impulsy,dx ; Czy liczba impulsow jest taka sama?
     je   mala_petla

              ; Liczba impulsow zmienila sie...

     pop  cx     ; Odtworzenie licznika duzej petli.
     loop  duza_petla ; Petla naliczania impulsow zegara.
     pop  dx     ; Odtworzenie rejestrow procesora
     pop  cx

 ;--------------------------
 ; Wylaczenie generatora
 ;--------------------------
     in   al,61h   ; Pobranie stanu generatora.
     and  al,0FCh  ; Kasowanie bitow dzwieku - bity 0 i 1 = 0
     out  61h,al   ; Wyslanie do portu.
     ret

 PLAY ENDP

 ;-----------------------------------------------------
 ; Obrazek i napis do wyswietlenia na ekranie za pomoca
 ; standardowej funkcji nr 09h przerwania nr 21h
 ;-----------------------------------------------------

 PIC db 38 dup (20h), 2Ah, 20 dup (20h), 0Fh, 0Ah, 0Dh
   db 18 dup (20h), 0Fh, 19 dup (20h), 2Ah, 0Ah, 0Dh
   db 36 dup (20h),"**�**", 29 dup (20h), 0Fh, 0Ah, 0Dh
   db 33 dup (20h),"*****�*****", 0Ah, 0Dh
   db 08 dup (20h), 0Fh, 27 dup (20h),"**�**", 0Ah, 0Dh
   db 34 dup (20h), "****�****       ", 0Ah, 0Dh
   db 20 dup (20h), 0Fh, 10 dup (20h),"*******�*******", 0Ah, 0Dh
   db 27 dup (20h), "***********�***********", 0Ah, 0Dh
   db 34 dup (20h), "****�****", 0Ah, 0Dh
   db 31 dup (20h), "******���******", 0Ah, 0Dh
   db 13 dup (20h), 0Fh, 14 dup (20h), "*********���*********", 0Ah, 0Dh
   db 25 dup (20h), "************���************", 0Ah, 0Dh
   db 21 dup (20h), 16 dup (2Ah), "���", 16 dup (2Ah), 15 dup (20h), 0Fh, 0Ah, 0Dh
   db 17 dup (20h), 20 dup (2Ah), "���", 20 dup (2Ah), 0Ah, 0Dh
   db 13 dup (20h), 24 dup (2Ah), "���", 24 dup (2Ah), 0Ah, 0Dh
   db 37 dup (20h), "���", 0Ah, 0Dh
   db "    *", 28 dup (20h), "���", 28 dup (20h), 2Ah, 0Ah, 0Dh
   db "    *�*", 27 dup (20h), "���", 27 dup (20h), "*�*", 0Ah, 0Dh
   db "   **�**", 55 dup (20h), "**�**", 0Ah, 0Dh
   db "  ****�****     WESOLYCH SWIAT BOZEGO NARODZENIA     ****�****", 0Ah, 0Dh
   db " ******�******    I SZCZESLIWEGO NOWEGO 1994 ROKU    ******�******", 0Ah, 0Dh
   db "    �          ZYCZY JACEK SP7LSM          �", 0Ah, 0Dh, 24h

      end start       Poniżej widać zrzut ekranu z okna DOSBOX-a, w którym uruchomiłem program CICHANOC.COM.

Pliki CICHANOC.ASM i CICHANOC.COM można pobrać jako archiwum cichanoc.tgz.DOSBOX - screenshot


Strona główna